รายละเอียดธุรกิจ

หน้าหลักแนะนำบริษัท › รายละเอียดธุรกิจ

ทางเรามีบริการอย่างครอบคลุม

การจัดจำหน่ายอาหารที่มีการขนส่งประจำวัน จัดจำหน่ายอาหารที่มีการขนส่งประจำวันจากฐาน10
การผลิต・จำหน่ายอาหารแช่แข็งและอาหารแช่เย็น จัดเก็บ・ผลิต・จำหน่ายอาหารแช่แข็งและอาหารแช่เย็น
การวางแผนพัฒนา จัดวางแผนพัฒนาอาหารที่มีการขนส่งประจำวัน・อาหารแช่แข็งและอาหารแช่เย็น・เครื่องดื่ม
การอุปทานวัตถุดิบ จัดอุปทานวัตถุดิบถึงผู้ผลิตเบนโตและอาหารคาว
งานขนส่งสินค้า สนับสนุนงานโลจิสติกส์โดยฐาน 10 แห่งทั่วประเทศ
กลับไปด้านบน