แนะนำบริษัท

หน้าหลักแนะนำบริษัท › ข้อมูลของบริษัท

ข้อมูลของบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท นิปปอน คอมซะ จำกัด
วันที่ก่อตั้ง เดือนตุลาคม ค.ศ.1985
เงินทุนก่อตั้งบริษัท 10,000,000 เยน
ที่อยู่ 10, FUNAMACHI, SHINJUKU-KU, TOKYO, 160-0006, JAPAN
โทรศัพท์ +81(3)-5269-1561
แฟกซ์ +81(3)-5269-1562
รายละเอียดธุรกิจ ① การจำหน่ายอาหารแปรรูป, เครื่องดื่ม, อาหารแช่แข็ง, สินค้าเกษตรและวัตถุดิบอาหารที่นำเข้าและส่งออกต่างๆ
② การขายส่งสินค้าอาหารแปรรูปสู่ตลาดค้าปลีกในทุกๆวัน, การวางแผนพัฒนาโครงสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ
③ การบริหารจัดการงานขนส่งสินค้า (โลจิสติกส์)
ปิดรอบบัญชี เดือนตุลาคมของทุกปี
ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ณ ปัจจุบัน) MR.TAKAYOSHI TAMURA
กลับไปด้านบน