จุดแข็งของบริษัทเรา

หน้าหลัก › จุดแข็งของบริษัทเรา

ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยต้นทุนที่น้อยที่สุด!

 

งานวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์

>บริษัทของเราให้บริการท่านแบบครบวงจรครอบคลุมตั้งแต่งานวางแผนพัฒนาโครงสร้างผลิตภัณฑ์และนำเสนอหัวข้อใหม่ๆ ของสินค้าต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูป, สินค้าเบ็ดเตล็ด, อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น อีกทั้งเรายังคอยควบคุมดูแลคุณภาพสินค้าของท่านและช่วยประสานงานในการจัดส่งสินค้าหรือโลจิสติกส์จนถึงมือลูกค้าโดยสวัสดิภาพ

Total Support

ผลงานที่ผ่านมา

ห้องครัวทดลองของบริษัทห้องครัวทดลองของบริษัท

เราใช้ทั้งเทคโนโลยีและประสบการณ์ที่ผ่านมาของบริษัทเราในการวางแผนพัฒนาและจัดหาสินค้าให้กับลูกค้าโดยมีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจให้ครอบคลุมทั่วประเทศตั้งแต่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำไปจนถึงร้านสะดวกซื้อ นอกจากนี้ เรายังตั้งใจที่จะขยายเครือค่ายของเราให้แผ่กระจายออกไปให้กว้างขึ้นอีกและเพิ่มผลงานให้มากขึ้น รวมถึงการพัฒนายกระดับคุณภาพของสินค้าให้สูงยิ่งขึ้นตามไปด้วย

ดูผลงานที่ผ่านมา

 

 

งานควบคุมคุณภาพสินค้า

บริษัทของเราจะจัดหาสินค้าสำหรับการบริโภคที่ปลอดภัยและสามารถไว้วางใจได้เสมอ เพราะเป้าหมายของเราในการควบคุมดูแลเรื่องคุณภาพสินค้านั้น คือ “สินค้าทุกอย่างต้องถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ และต้องตอบสนองตามความความต้องการของลูกค้า(จากแหล่งจำหน่าย)ให้ได้มากที่สุดด้วย”

หัวข้อที่ตกลงร่วมกับโรงงานที่บริษัทเราเป็นผู้ระบุ

 1. งานเกี่ยวกับรายละเอียดบนฉลาก
  ตรวจยืนยันหาวัตถุดิบที่ใช้จริง, ตรวจยืนยันหาสารเติมแต่งที่ใช้จริง,ตรวจยืนยันหาสารก่อภูมิแพ้, จัดทำตารางแสดงสัดส่วนส่วนผสมต่างๆของสินค้านั้นๆ เป็นต้น
 2. งานด้านการป้องกันอันตรายทางชีวภาพ
  ตรวจหาหลักเกณฑ์ในการกำหนดวันหมดอายุของสินค้า, ตรวจยืนยันหาเชื้อโรคต่างๆ เป็นต้น
 3. งานด้านการป้องกันอันตรายต่อร่างกาย
  ตรวจเช็คสภาพโรงงานที่ผลิตสินค้า,กำหนดมาตรการป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่มีอันตรายในสินค้า, ควบคุมดูแลการขนส่งสินค้า,ดูแลจัดการงานที่ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า เป็นต้น
 4. งานตรวจสอบความถูกต้องของโรงงานตามระยะเวลาที่กำหนดและงานจัดอบรมเรื่องสุขลักษณะในโรงงานให้กับพนักงาน
  ตรวจยืนยันหาวัตถุดิบที่ใช้จริง, ตรวจยืนยันหาสารเติมแต่งที่ใช้จริง,ตรวจยืนยันหาสารก่อภูมิแพ้, จัดทำตารางแสดงสัดส่วนส่วนผสมต่างๆของสินค้านั้นๆ เป็นต้น

 

งานขนส่งสินค้า

การจัดหาสินค้าด้วยต้นทุนต่ำและอย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องด้วยเรามีฐานการขนส่งสินค้าที่เชื่อมโยงกันภายในประเทศทั้งหมด 10 แห่งที่ในแต่ละฐานซึ่งเป็นศูนย์รวบรวมสินค้าหลักของเรานี้ จะมีหน้าที่หลักอยู่ที่ขั้นตอนการแช่แข็งและคลายเย็น (Frozen and Chill) จึงทำให้เราสามารถจัดหาสินค้าส่งป้อนให้กับร้านค้าต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีต้นทุนต่ำ

งานขนส่งสินค้า
➊เราคือผู้บุกเบิกกระบวนการแช่แข็งและคลายเย็น

บริษัทเราได้เริ่มใช้กระบวนการแช่แข็งและคลายเย็นมาตั้งแต่กลางปี ค.ศ.1990 ในช่วงแรก เราทำหน้าที่ติดป้ายที่ระบุวันหมดอายุของสินค้าด้วยการใช้ระบบ Hand Labelers (ระบบติดป้ายด้วยมือ) แต่เนื่องด้วยปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาในป้ายแสดงรายละเอียดสินค้าใหม่และสร้างระบบการทำงานขึ้นมาใหม่เป็นระบบของเราเอง ส่งผลทำให้เราสามารถจัดส่งสินค้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นพร้อมกับคุณภาพสินค้าที่ดีขึ้นตามไปด้วย

➋เราช่วยลดต้นทุนของคุณให้ต่ำลงด้วยเครือข่ายงานขนส่งของบริษัทเราและการขนส่งร่วมกัน

เราจะสามารถช่วยทำให้ท่านเสียต้นทุนน้อยที่สุดในการขนส่งสินค้าเหล่านั้นโดยการรับขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตของลูกค้าหลายๆแห่งร่วมกัน ผ่านเครือข่ายระบบขนส่งที่มีรูปแบบเฉพาะของบริษัทเราเอง

 

งานวิเคราะห์และงานนำเสนอแผนการตลาด

งานวิเคราะห์และนำเสนอแผนการตลาด

เราจะทำการวิเคราะห์ตลาดโดยใช้ความรู้และทักษะ(Know-How) ประกอบกับประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากผลงานที่มีอยู่มากมายของเราเป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และนำเสนอสินค้าที่มีแรงดึงดูดในตลาดให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีก

ลูกค้าหลักของเรา

Lawson, Inc., FamilyMart Co., Ltd., Circle K Sunkus Co., Ltd., MINISTOP Co.,Ltd., SAVE ON Co.,Ltd., Izmic Co.,Ltd.

กลับไปด้านบน