สร้างผลลัพธ์ได้มากที่สุดด้วยต้นทุนที่น้อยที่สุด

ทางเรามีบริการอย่างครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงขั้นตอนโลจิสติกส์ !ทางเรามีบริการอย่างครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงขั้นตอนโลจิสติกส์ !

เราสามารถให้บริการได้ทั้งงานวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานเสนอแผนธุรกิจ งานควบคุมคุณภาพสินค้าไปจนถึงงานประสานงานโลจิสติกส์ เป็นต้น

 • งานวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์

  บริษัทของเราให้บริการท่านแบบครบวงจรครอบคลุมตั้งแต่งานวางแผนพัฒนาโครงสร้างผลิตภัณฑ์และนำเสนอหัวข้อใหม่ๆ ของสินค้าต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูป, สินค้าเบ็ดเตล็ด, อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น อีกทั้งเรายังคอยควบคุมดูแลคุณภาพสินค้าของท่านและช่วยประสานงานในการจัดส่งสินค้าหรือโลจิสติกส์จนถึงมือลูกค้าโดยสวัสดิภาพ

 • งานควบคุมคุณภาพสินค้า

  บริษัทของเราจะจัดหาสินค้าสำหรับการบริโภคที่ปลอดภัยและสามารถไว้วางใจได้เสมอ เพราะเป้าหมายของเราในการควบคุมดูแลเรื่องคุณภาพสินค้านั้น คือ “สินค้าทุกอย่างต้องถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ และการตอบสนองตามความความต้องการของลูกค้า(จากแหล่งจำหน่าย)ให้ได้มากที่สุดด้วย”

 • งานขนส่งสินค้า

  เนื่องด้วยเรามีฐานการขนส่งสินค้าที่เชื่อมโยงกันภายในประเทศทั้งหมด 10 แห่งซึ่งในแต่ละฐานนั้นเป็นศูนย์รวบรวมสินค้าหลักของเรานี้จะมีหน้าที่หลักในการแช่แข็งและคลายเย็น (Frozen and Chill) จึงทำให้เราสามารถจัดหาสินค้าส่งป้อนให้กับร้านค้าต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีต้นทุนต่ำ

 • งานวิเคราะห์และนำเสนอแผนการตลาด

  เราจะทำการวิเคราะห์ตลาดโดยใช้ความรู้และทักษะ(Know-How) ประกอบกับประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากผลงานที่มีอยู่มากมายของเราเป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และนำเสนอสินค้าที่มีแรงดึงดูดในตลาดให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีก

รายละเอียดดังต่อไปนี้

ติดต่อเราติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สำหรับท่านที่อยากจะจำหน่ายสินค้าออกไปทั่วประเทศ แต่ติดปัญหาเรื่องเครือข่ายการจัดจำหน่าย อยากจะพัฒนาสินค้าตัวใหม่ แต่ยังหาอยู่ว่าจะทำตัวไหนดี หากท่านมีปัญหา หรือ มีข้อลำบากใจ ขอให้ติดต่อเรา!

ติดต่อเดี๋ยวนี้!

กลับไปด้านบน